Jak poinformowano w biurze prasowym Sądu Okręgowego w Krakowie, sąd rejonowy stwierdził swoją niewłaściwość do rozpoznania zażalenia obrońcy na postanowienie prokuratora o sprzedaży rzeczy i postanowił przekazać zażalenie do rozpoznania sądowi okręgowemu w Krakowie jako sądowi właściwemu.

Reklama

- Postanowienie to jest nieprawomocne, stronom przysługuje zażalenie - poinformowała Grażyna Rokita z biura prasowego SO.

Marcin Dubieniecki został oskarżony przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie wraz z ośmioma innymi osobami m.in. o wyłudzenia 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i pranie pieniędzy. Akt oskarżenia 29 grudnia trafił do krakowskiego sądu.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej prok. Włodzimierz Krzywicki, w toku śledztwa przeciwko Marcinowi Dubienieckiemu i innym ośmiu osobom prokuratura zabezpieczyła na poczet przyszłej kary, ewentualnej grzywny i roszczeń o naprawienie szkody majątek podejrzanego o wartości 12 mln zł, w tym m.in. dwa samochody.

- Samochody te oddano na przechowanie ojcu podejrzanego, z zawodu adwokatowi, jako osobie godnej zaufania. Ponieważ, jak ustalono, podejrzany nadal korzystał z tych samochodów, prokurator wydał postanowienie o zarządzeniu sprzedaży obu tych samochodów - powiedział prok. Krzywicki.

Marcin Dubieniecki (wyraził zgodę na podawanie nazwiska) został zatrzymany 23 sierpnia 2015 r. razem z czterema innymi osobami. Usłyszał zarzuty: kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i prania brudnych pieniędzy.

W październiku 2016 r. po 14 miesiącach przebywania w areszcie Dubieniecki został zwolniony po wpłaceniu 3 mln zł poręczenia majątkowego. Zastosowano wobec niego także zakaz opuszczania kraju połączony z zaborem paszportu oraz dozór policyjny.

W grudniu ub.r. akt oskarżenia w tej sprawie skierowano do Sądu Okręgowego w Krakowie. Jak informowała prokuratura, głównym zarzutem co do wszystkich osób jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którą według prokuratury kierowali Marcin Dubieniecki i Wiktor D., a pozostałe osoby uczestniczyły w niej w różnych aspektach i w różnym zakresie.

Reklama

Prokuratura informowała, że grupa działała od 1 maja 2012 r. do 23 sierpnia 2015 r. i wyłudziła 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz usiłowała wyłudzić kolejne 500 tys. zł. Dwaj główni oskarżeni mają również zarzuty udziału w procederze prania pieniędzy o wartości 8 mln 400 tys. zł.