Według autorów raportu "Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce", który powstał z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, dobra koniunktura panuje też w segmencie samochodów użytkowych (dostawcze, ciężarowe i autobusy), których w 2016 r. zarejestrowano 88,4 tys., czyli o 14 proc. więcej niż w 2015 r.

Reklama

"Dane z 2017 roku wskazują, że tendencja wzrostowa powinna się utrzymać, w przypadku rejestracji nowych samochodów osobowych liczba rejestracji do końca 2017 roku może przekroczyć 450 tys. sztuk. Pomimo systematycznych wzrostów wolumenu sprzedaży nowych aut, to wciąż ponad dwukrotnie większy jest import samochodów używanych do Polski. W 2016 roku Polacy sprowadzili 1,038 mln używanych aut osobowych, z czego większość było starszych niż 10 lat. Co istotne, import aut używanych w 2016 roku wzrósł o ok. 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim" - czytamy.

Autorzy raportu zwrócili też uwagę na kluczową rolę motoryzacji w polskim handlu zagranicznym. W 2016 roku odnotowano wzrost zarówno importu, jak i eksportu towarów motoryzacyjnych. "Całkowita wartość importu oscylowała na poziomie 96,5 mld zł, co oznacza, że była o 19 proc. wyższa w stosunku do poprzedniego roku" - obliczyli autorzy raportu.

Według prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia osiągnięcie takiego wyniku, było możliwe dzięki zwiększeniu importu głównie w kategorii samochodów osobowych (28,2 mld zł), a także części i akcesoriów (50,8 mld zł). "Z kolei eksport produktów przemysłu motoryzacyjnego z Polski w 2016 roku wzrósł o 13 proc. i wyniósł 133,5 mld zł. Najważniejszą kategorią eksportowanych produktów były samochody osobowe (30 mld zł) oraz części i akcesoria (86 mld zł). Istotne znaczenie odegrał również eksport samochodów użytkowych (14,3 mld zł)" - wyjaśnił.

Mirosław Michna z KPMG zwrócił uwagę na kluczową rolę motoryzacji w polskim handlu zagranicznym. "W 2016 roku odnotowano wzrost zarówno importu, jak i eksportu towarów motoryzacyjnych. Całkowita wartość importu oscylowała na poziomie 96,5 mld zł, co oznacza, że była o 19 proc. wyższa w stosunku do poprzedniego roku" - wskazał.

Według zaprezentowanych we wtorek danych osiągnięcie takiego wyniku, było możliwe dzięki zwiększenia importu głównie w kategorii samochodów osobowych (28,2 mld zł), a także części i akcesoriów (50,8 mld zł). Z kolei, eksport produktów przemysłu motoryzacyjnego z Polski w 2016 roku wzrósł o 13 proc. i wyniósł 133,5 mld zł. Najważniejszą kategorią eksportowanych produktów były samochody osobowe (30 mld zł) oraz części i akcesoria (86 mld zł). Istotne znaczenie odegrał również eksport samochodów użytkowych (14,3 mld zł).

Coraz lepsza kondycja sektora motoryzacyjnego w Polsce jest, według ekspertów KPMG, skutkiem m.in. bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jak wynika z badania, w ostatnim czasie kilku istotnych producentów wyszło z inicjatywą utworzenia lub powiększenia już istniejących zakładów na terenie Polski.

W 2016 roku nakłady inwestycyjne właścicieli fabryk motoryzacyjnych stanowiły 15,4 proc. nakładów przemysłu motoryzacyjnego. "W całym 2015 roku do wąsko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego (...) napłynęły inwestycje zagraniczne o wartości 4,1 mld zł – o 17,4 proc. więcej niż w roku poprzednim (3,5 mld zł). Udział sektora motoryzacyjnego w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w sektorze przetwórstwa przemysłowego wynosił aż 35 proc. – zaznaczył Michna. Według niego tendencja wzrostowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych "powinna zostać podtrzymana".

„Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce” to raport KPMG w Polsce, który powstał z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Analiza obejmuje dwa sektory polskiej gospodarki tworzące branżę motoryzacyjną: przemysł motoryzacyjny oraz handel i usługi motoryzacyjne. Dodatkowo uwzględniono sektory i segmenty powiązane na różne sposoby z motoryzacją: usługi finansowe i biznesowe związane z handlem samochodami, produkcję i sprzedaż paliw samochodowych, transport drogowy i infrastrukturę drogową. Publikacja obejmuje także analizę gospodarczego znaczenia branży motoryzacyjnej i powiązanych z nią sektorów. W raporcie wykorzystano dane uzyskane od instytucji statystycznych (głównie GUS i Eurostat), firm badawczych (EMIS) oraz innych podmiotów (głównie PZPM, NBP, Ministerstwo Finansów).