Mandat za złe parkowanie to nie wszystko. Jakie kary grożą kierowcy?

Za parkowanie w niedozwolonym miejscu grozi nie tylko mandat i punkty karne. Kierowcy muszą też liczyć się z wysokimi kosztami związanymi z odholowaniem auta. Ale po kolei…

Ustawa Prawo o ruchu drogowym dokładnie określa miejsca i sytuacje, w których pozostawianie auta i postój są zabronione. Przykłady?

Reklama

Parkowanie na niebieskiej kopercie, czyli znak D18 z tabliczką T-29 i znakiem P-24

Reklama

Niebieska koperta, czyli miejsce parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych. Określa je znak pionowy D-18 oznaczający miejsce parkingowe z tabliczką T-29 precyzującą, że jest to miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na niebieskim tle jest namalowane oznakowanie poziome ze znakiem P-24. Nie sposób tego przegapić…

Kto i kiedy może parkować na miejscu dla inwalidów? Co mówią przepisy?

"Niebieskie koperty" są wyznaczane np. blisko wejścia do galerii handlowej. Może dlatego stanowią łakomy kąsek do "zaparkowania na chwilę". Policja przypomina jednak, że na tzw. niebieskiej kopercie, mogą parkować osoby, które posiadają kartę parkingową lub te, które je przewożą, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy z nimi jadą. Stąd zaparkowanie na kopercie auta należącego np. do pracowników domu pomocy społecznej, hospicjum, czy placówki opiekuńczo-wychowawczej jest legalne (jeśli przewożą podopiecznych z niepełnosprawnością).

– Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności – mówi Prawo o ruchu drogowym.

Reklama

Jaki mandat za nieprawidłowe parkowanie? Holownik odświeża pamięć

Parkowanie na niebieskiej kopercie bez takiej karty to kosztowne konsekwencje. Jakie? Często widok holownika odświeża znajomość przepisów i wyostrza wzrok. Jeśli kierowca zdąży przed wciągnięciem auta na lawetę, to sprawę kończy mandat 800 zł plus 5 punktów karnych i opłata kosztów związanych z wezwaniem pomocy drogowej. Z kolei za nieuprawnione korzystanie z cudzej karty parkingowej grozi mandat 1200 zł.

Przepisy mówią, że zabrania się postoju:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Zatrzymanie a postój? Znaki B-35 i B-36 różni 60 sekund i mandat

Kolejna sprawa. W przypadku parkowania należy stosować się także do znaków drogowych, które zakazują postoju i zatrzymywania się w danym miejscu. Najpopularniejszy to znak B-35 "zakaz postoju", czyli ukośna czerwona linia na niebieskim tle oraz znak B-36 "zakaz zatrzymywania się", czyli dwie krzyżujące się czerwone linie na niebieskim tle. Czym różni się zatrzymanie od postoju? To wyjaśnia kodeks drogowy:

 • Zatrzymanie pojazdu to każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, a także unieruchomienie, które z nich nie wynika, o ile trwa maksymalnie jedną minutę (60 sekund).
 • Postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, które trwa dłużej niż jedną minutę.

Różnica jest ogromna. Postój to wyłącznie efekt decyzji kierowcy. Z kolei zatrzymanie auta może zależeć od osoby kierującej, ale może też być następstwem sytuacji drogowej np. korka.

Za zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu grozi mandat 300 zł i 1 punkt karny. Jeżeli jednak unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

Znak przejście dla pieszych i znak zakazu zatrzymywania się B35 / dziennik.pl / Konrad Żelazowski

Światła awaryjne to żadna wymówka. Będzie mandat

Przypominamy, że:

 • mandat za nieprawidłowe parkowanie może kosztować od 100 do 800 zł w zależności od rodzaju wykroczenia;
 • pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, jeśli kierowca pozostawił go w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

Ponadto samochód może zostać odholowany, jeśli:

 • zaparkujesz go w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, nie posiadając jednocześnie odpowiedniej karty parkingowej;
 • zaparkujesz samochód w miejscu, które jest oznaczone informacją, że pozostawiony samochód może zostać usunięty na koszt właściciela.

Światła awaryjne nie usprawiedliwiają parkowania w niedozwolonym miejscu. Za takie postępowanie można otrzymać mandat zarówno za nieprawidłowe parkowanie, jak i nadużycie świateł awaryjnych.