Czy policjant może poprowadzić kontrolowany pojazd?

Policjant zatrzymuje nas do kontroli, podchodzi do okna, każe wysiąść i… wsiada za kierownicę. Scenariusz mało prawdopodobny, ale zupełnie możliwy. Prawo daje bowiem funkcjonariuszom możliwość kierowania autem i wskazuje sytuacje, w których jest to możliwe. Mało tego - kontrolującym wcale nie musi być policjant.

Przepisy mówią, że do prowadzenia pojazdu w ściśle określonych przypadkach mają także funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Miejsca za kółkiem będziemy musieli ustąpić funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, inspektorowi Inspekcji Ochrony Środowiska, strażnikowi gminnemu (miejskiemu), strażnikowi leśnemu, funkcjonariuszowi Straży Parku lub osobie działającej w imieniu zarządcy drogi, przeprowadzającej kontrolę zgodnie z zakresem określonym w ustawie.

Reklama

Kiedy policjant może kierować naszym samochodem?

Policjanci i inni funkcjonariusze mogą wsiąść za kierownicę auta na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. O tym kiedy taka sytuacja może w ogóle wystąpić, mówi § 11.:

Kontrolujący może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla:
1) dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, w szczególności skuteczności działania hamulców albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu;
2) sprowadzenia pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu, jeżeli pojazd
został zatrzymany do kontroli w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 4, albo w związku z podejrzeniem, że
kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.Kontrola drogowa, alkomat, policja / Policja / materiały prasowe
Reklama

Co w praktyce oznacza, że jeśli samochód zostanie zatrzymany do kontroli, a mundurowi będą mieli uzasadnione podejrzenia, że jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, będziemy musieli, na wyraźne życzenie, oddać miejsce na fotelu kierowcy. Taka sytuacja w praktyce należy jednak do rzadkości - policjanci i inspektorzy ITD nieczęsto korzystają z możliwości, którą daje rozporządzenie.

Kiedy policjant może zatrzymać do kontroli drogowej?

Policjant lub inny przeprowadzający kontrolę funkcjonariusz ma prawo zatrzymać samochód i zweryfikować jego stan techniczny w razie podejrzenia, że auto stanowi zagrożenie w ruchu drogowym. Z czego może się wziąć tzw. "rutynowa kontrola"?

Podstawą prawną zatrzymania pojazdu do kontroli jest ustawa Prawo o ruchu drogowym, art. 129 ust. 1, która upoważnia on policjanta do przeprowadzenia kontroli drogowej wobec kierowców poruszających się: na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu.

Podstawą faktyczną zatrzymania pojazdu do kontroli jest konkretna sytuacja zaistniała w związku z:

  • popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia przez kierującego pojazdem;
  • kontrolą pojazdu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu np. na swój stan techniczny;
  • wykonywaniem czynności służbowych na miejscu zdarzenia drogowego;
  • zgłoszeniem interwencji przez obywateli;
  • reakcją na zachowanie osoby kierującej pojazdem.

Ponadto policjant jest zobowiązany zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom innym niż przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu na drogach:

  • kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że pojazd pochodzi z przestępstwa;
  • jeżeli pojawi się uzasadnione podejrzenie, że w pojeździe znajdują się osoby, które popełniły przestępstwo lub przedmioty pochodzące z przestępstwa;
  • w ramach prowadzonych pościgów lub działań pościgowych
Kontrola drogowa, policja, mandat / Policja / materiały prasowe