Przemysł motoryzacyjny będący jednym z największych i najbardziej złożonych gałęzi przemysłu na świecie, ma znaczący wpływ na środowisko. Jest on odpowiedzialny za znaczną ilość zanieczyszczeń, odpadów i zużywania zasobów naturalnych.

Podstawowym działaniem stosowanym w firmach jest dobrze znany recykling. Gdy pojazd osiągnie koniec okresu użytkowania, można go poddać recyklingowi w celu odzyskania metalu i innych materiałów. Pomaga to zmniejszyć ilość odpadów na wysypiskach, jednocześnie oszczędzając zasoby.

Proces ten wygląda bardzo podobnie w przypadku akumulatorów

Akumulatory zawierają cenne metale, takie jak ołów, nikiel i kadm, które można poddać recyklingowi i wykorzystać do produkcji nowych akumulatorów. To oszczędność energii i zasobów potrzebnych do wydobycia ich z ziemi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku akumulatorów ołowiowo-kwasowych, ponieważ ponad 90% materiałów w akumulatorze można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Nie oddając zużytego akumulatora, przy zakupie nowego pobierana jest opłata depozytowa, która wynosi 30 zł za sztukę. Opłata ma zachęcić do oddawania zużytych akumulatorów w celu ochrony środowiska naturalnego.

Wielu producentów akumulatorów (a także innych produktów z branży motoryzacyjnej) pracuje nad poprawą efektywności energetycznej swoich zakładów produkcyjnych oraz łańcuchów dostaw, co może pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu branży motoryzacyjnej na środowisko.

W większości krajów recykling akumulatorów jest obowiązkowy a wyrzucanie akumulatorów do śmieci nielegalne.

Pamiętaj! Oddając zużyty akumulator dbasz o środowisko.

Fot. materiały prasowe