Jak czytamy w raporcie, dzięki realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zwiększa się poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zmiany te korzystnie wpływają na regionalny rozwój gospodarczy.

Reklama

Autorzy podkreślają, że konieczna jest dalsza rozbudowa i modernizacja. Drogi lokalne mają nawierzchnię złej jakości, a ich sieć jest dość słabo rozwinięta. To negatywnie wpływa na rozwój poszczególnych regionów. Według policyjnych statystyk, co roku do 3/4 wypadków dochodzi właśnie na drogach lokalnych.

Program budowy tzw. schetynówek miał poprawić stan lokalnej infrastruktury. W latach 2009-2011 zmodernizowano i rozbudowano sieć dróg lokalnych o łącznej długości ponad 8 tysięcy kilometrów. Wartość inwestycji wyniosła 6,1 mld zł, z czego prawie połowa pochodziła z budżetu państwa.

NIK podkreśla jednak, że w tym roku wsparcie z budżetu ma wynieść jedynie 250 mln zł. Dodatkowo Izbę niepokoi fakt, że program budowy schetynówek przewidziany jest tylko do 2015 roku.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że samorządy dopuściły się wieloletnich zaniedbań w zakresie planowania rozwoju sieci drogowej. Ponad połowa z nich (57 procent) nie opracowała takich planów, mimo ustawowego obowiązku. Ujawniono też liczne przypadki nierzetelnego nadzoru zarządców dróg nad realizowanymi inwestycjami.

Miały one miejsce zarówno na etapie realizacji robót (m.in. wadliwie wykonane podbudowy jezdni czy pobocza), jak i na etapie końcowych odbiorów. Aż 83 procent zarządców nierzetelnie wywiązywała się z obowiązku okresowej oceny stanu technicznego swojej sieci drogowej. Zdecydowana większość - 91 proc. - dopuściła się rażących zaniedbań w zakresie prawidłowego oznakowania dróg.