Policjant lub strażnik miejski nie ma obowiązku ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym.

Reklama

Pouczenie polega na wyjaśnieniu sprawcy wykroczenia, że czyn, jakiego się dopuścił, jest niezgodny z obowiązującymi normami, i ostrzeżeniu, że ponowne jego popełnienie będzie skutkować odpowiedzialnością.

Okolicznościami uzasadniającymi zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego są w szczególności: przywrócenie stanu poprzedniego (np. uprzątnięcie wyrzuconych przez kierowcę śmieci) czy zapewnienie ze strony sprawcy, że nie popełni w przyszłości podobnego czynu. Decyzję o zastosowaniu pouczenia podejmuje policjant.

Co do zasady policja nie stosuje pouczeń ani innych środków oddziaływania wychowawczego w przypadku wykroczeń, za które orzeka się środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów w związku z jazdą po użyciu alkoholu) oraz wykroczeń o charakterze chuligańskim.

Reklama
Czy za łamanie przepisów na drodze będzie można trafić na badania psychologiczne?
Czy nieokazanie prawa jazdy pozwala uniknąć jego zatrzymania?
Czy kursant może zostać ukarany mandatem?
Czy kierowca musi zostać w aucie w czasie kontroli?
Czy można odśnieżać samochód z włączonym silnikiem?


Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znajdziecie w poniedziałkowym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Poza poradnikiem dla kursantów i kierowców, zawiera on płytę z pełną bazą pytań, jakie mogą pojawić się na egzaminie teoretycznym. WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ gt;gt;gt;