Już za trzy dni właściciel samochodu, który nie wykupi obowiązkowego ubezpieczenia OC, dostanie 3 tys. zł kary. To o ponad 1 tys. zł więcej, niż wynosi kara dzisiaj. Podwyżka wynika ze zmian, jakie 1 stycznia 2012 r. wprowadza nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Reklama
Shutterstock
Zgodnie z nowelizacją stawka kary za brak OC w przypadku samochodów osobowych będzie stanowiła dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2012 r. wyniesie 1500 zł. Obecnie wysokość kary, jaką nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zależy od kursu euro przeliczanego według średniego kursu NBP ogłaszanego pierwszy raz w roku. Dlatego obecnie kierowca, który zostanie przyłapany na tym, że jeździ bez OC, płaci 1980 zł.
Inne– Uzależnienie wysokości kary od minimalnego wynagrodzenia sprawi, że będzie ona odpowiadała poziomowi życia w Polsce – mówi Aleksandra Biały, rzeczniczka Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tłumaczy, że do tej pory z uwagi na to, iż kurs euro się wahał, sankcje za brak OC w jednym roku były niższe, a w innym wyższe. Przykładowo ok. 3 tys. zł wynosiły one 10 lat temu.
policja.pl
W przypadku braku ubezpieczenia OC na samochód ciężarowy lub autobus kara wyniesie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 4500 zł. Najmniej za brak OC zapłacą właściciele pozostałych pojazdów, np. motocykli. W ich przypadku kara wyniesie jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc 500 zł.
ShutterstockW dalszym ciągu kary dostaną także zapominalscy kierowcy, jeżeli okaże się, że np. nie mieli automatycznie przedłużanego OC i spóźnili się z wykupieniem nowej polisy. W takim przypadku UFG ukarze ich kwotą wynoszącą 20 proc. pełnej wysokości kary, gdy samochód był nieubezpieczony przez trzy dni. Jeżeli właściciel auta nie będzie miał wykupionego ubezpieczenia maksymalnie przez 14 dni, zapłaci połowę pełnej kary. Kierowcy powinni przy tym pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe same wysyłają do UFG informacje o tym, od kiedy samochód jest ubezpieczony.
Inne
Podstawa prawna
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1210).
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie