Kwiatkowski powiedział, że drogi, na których pasy ruchu są rozdzielone, są dużo bezpieczniejsze od innych dróg. Dodał, że w Polsce jest kilkanaście instytucji i służb mundurowych, zajmujących się ruchem drogowym. Ich działania trzeba skoordynować, NIK postuluje więc włączenie Inspekcji Transportu Drogowego do struktur policji i powierzenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu drogowego ministrowi spraw wewnętrznych.