Mariusz Sztal, egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie powiedział, że będą to niewielkie zmiany. Jego zdaniem instruktorzy będą szkolili według tych samych kryteriów, a egzaminatorzy będą oceniali umiejętności dokładnie przez ten sam pryzmat.