"Biuro prawne Komendy Głównej Policji stanęło na stanowisku, że przepisy nie zabraniają korzystania w czasie jazdy z urządzeń nadawczo - odbiorczych typu CB radio" - mówi "Gazecie Prawnej" komisarz Adam Jasiński z KGP.

Policyjni prawnicy dokładnie sprawdzili ustawę o ruchu drogowym. Okazało się, że funkcjonariusze nie mogą wypisywać mandatów za rozmowę przez CB radio w czasie jazdy. Prawo, co prawda, zabrania rozmowy przez telefon, jednak według przepisów, CB to nie komórka.

Dlatego, jak pisze "Gazeta Prawna" komenda główna wyśle teraz tę analizę do wszystkich jednostek policji po to, by funkcjonariusze nie wypisywali niepotrzebnych mandatów.