Obecnie ratownicy górscy nie mogą jechać do akcji ratunkowej na sygnale. Po otrzymaniu wezwania do interwencji muszą poruszać się po drodze tak jak inne samochody. To się jednak zmieni za sprawą nowej ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Ustawa zawiera przepis, który w ustawie – Prawo o ruchu drogowym rozszerzy listę pojazdów uprzywilejowanych na drogach właśnie o samochody wykorzystywane przez ratowników górskich, a także służby parków narodowych.

Jazda na sygnale

Zmiana prawa sprawi, że ratownicy jadący do akcji ratunkowej będą mieli prawo:

● włączyć sygnał dźwiękowy oraz świetlny,

● nie będą musieli stosować się do znaków drogowych,

● przejechać na czerwonym świetle;

● wjechać np. na chodnik, by dotrzeć jak najbliżej poszkodowanego;

● pozostawić pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione.

Tak więc zmiana przepisów sprawi, że kierowcy, widząc jadący na sygnale samochód ratowników górskich, będą musieli ustąpić im pierwszeństwa i ułatwić przejazd. Czyli będą musieli traktować samochody ratowników górskich czy też funkcjonariuszy służby parków narodowych tak jak auta policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego.

Ratownicy górscy zyskają także możliwość wydawania poleceń kierowcom. Oczywiście tak będzie tylko na potrzeby prowadzonej akcji ratowniczej. Uprawnienie to pozwoli zatem np. zatrzymać pojazd i poinstruować kierowcę o objeździe etc.


Ratownicy wodni

Dzięki ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z pojazdów przywilejowych skorzystają też ratownicy wodni. Umożliwi im to szybsze dotarcie nad jezioro czy na plażę, gdzie doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych czekają na publikację w Dzienniku Ustaw. Przepisy dotyczące ratowników i służb parków narodowych zaczną obowiązywać po trzech miesiącach od publikacji. Natomiast ratownicy wodni będą mieli prawo posługiwać się uprzywilejowanymi pojazdami od 1 stycznia 2012 r.

Ważne!

Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego jazda na sygnale może się odbywać pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

Kto może korzystać z pojazdów uprzywilejowanych

Obecnie oprócz policji i pogotowia ratunkowego pojazdy uprzywilejowane mają m.in.: straż pożarna, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Siły Zbrojne RP, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego czy Biuro Ochrony Rządu, a także straż miejska.

Podstawa prawna

Art. 47 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Art. 37 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.