Nowy taryfikator uwzględnia także przepisy zawarte w tzw. ustawie antynikotynowej, która wprowadziła zakaz palenia w miejscach publicznych.

Chodzi o regulacje dotyczące obowiązków sprzedawców, właściciela lub zarządcy obiektu czy środka transportu. Zgodnie z nim za detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym grozić będzie 100 zł mandatu, za nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży takich produktów osobom do lat 18 – 150 zł i tyle samo za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia w miejscu nim objętym.