Założenia dotyczą nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Propozycje te przedłożył minister gospodarki.

Nowe przepisy włączają do polskiego prawa niektóre rozwiązania dyrektywy wspólnotowej obowiązujące od połowy 2009 r. Umożliwia ona stosowanie większej niż dotychczas ilości biokomponentów w paliwach ciekłych i wprowadza dla nich wymagania jakościowe. Chodzi o benzyny silnikowe zawierających do 10 proc. bioetanolu oraz olej napędowy o zawartości do 7 proc. estru metylowego.

Nadal mają być produkowane benzyny zawierające nie więcej niż 5 proc. etanolu, których zawartość tlenu ma nie przekraczać 2,7 proc.

Nowe przepisy mają ponadto ułatwić wywiązanie się przez przedsiębiorców z obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) czyli minimalnego udziału biopaliw w zużywanych w ciągu roku w paliwach transporcie. Wprowadzenie możliwości dodawania do oleju napędowego do 7 proc. estrów spowoduje, że koszt NCW w 2010 r. będzie mniejszy o ok. 153 mln zł.

Zgodnie z nowymi regulacjami, zostaną wydłużone z jednego roku do 3 lat umowy kontraktacji surowców rolniczych z przeznaczeniem na biokomponenty zawieranych między rolnikami, wytwórcami lub pośrednikami. W ocenie ministerstwa gospodarki, takie rozwiązanie przyczyni się do zagwarantowania podmiotom zajmujących się produkcją biomasy stabilnych dostaw, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce.