O problemach związanych z opodatkowaniem akcyzą karetek informowaliśmy 26 stycznia. Został on także poruszony w interpelacji poselskiej (nr 720). W odpowiedzi na nią MF poinformowało, że od 1 marca 2009 r., czyli od wejścia w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym, ambulanse klasyfikowane do kodu Nomenklatury Scalonej CN 8703 i są objęte akcyzą. W ocenie MF ewentualne rozbieżności w opodatkowaniu ambulansów (po 1 marca 2009 r.) mogą wynikać jedynie z przejścia od stosowania kodów PKWiU do stosowania kodów CN.

Resort wskazał, że odrębną grupę stanowią pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia (specjalistyczne) objęte pozycją CN 8705 (niepodlegające akcyzie – przy. red.). Są to np. ruchome kliniki medyczne lub stomatologiczne, ruchome przychodnie rentgenowskie. Są to mobilne placówki ochrony zdrowia, które nie realizują przewozu chorych, jak ma to miejsce w przypadku ambulansów, o których mowa w pozycji 8703.

Ministerstwo nie widzi też potrzeby wydawania interpretacji ogólnej w sprawie opodatkowania akcyzą ambulansów.