E-myto niezgodne z konstytucją! Sprawa jest poważna

Przepisy, zgodnie z którymi na kierowców nieopłacających e-myta nakłada się kary pieniężne, powinny zostać uchylone w drodze skargi konstytucyjnej, wynika z opinii prawnej członków Naczelnej Rady Adwokackiej

wróć do artykułu