W 2009 r. liczba ofiar po raz pierwszy spadła poniżej 5 tys. do 4,8 tys. W tym roku na drogach zginie 4,5 tys. osób. Nadal jednak co roku życie traci blisko 50 tys. ludzi. 

Statystyki udaje się obniżyć dzięki inwestycjom. Samodzielna Pracownia Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wyliczyła, że każde 10 km autostrady może rocznie zmniejszyć liczbę zabitych na polskich drogach o dwie osoby, a rannych o 13 osób. 

Dzieje się tak dlatego, że na autostradach ruch jest uporządkowany i dzięki temu dochodzi do mniejszej liczby wypadków. Doświadczenia innych państw UE pokazują, że system dobrych dróg oraz sieć fotoradarów i surowe konsekwencje wobec łamiących przepisy, pozwalają na znaczną redukcję liczby wypadków drogowych.

Do poprawy bezpieczeństwa na drogach przyczyniają się również kampanie społeczne i edukacyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe.
„Drogi Zaufania" to pierwszy kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – rządową agencję budującą nowe drogi. To program łączący działania inżynieryjne z komunikacją społeczną. Jego celem jest zmniejszenie do 2013 r. liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach o 75 proc. 

Na trasach objętych programem drogowcy wymieniają nawierzchnię, przebudowują skrzyżowania, budują ronda, sygnalizacje świetlne, uspokajają ruch wytyczając wysepki i optycznie zwężając jezdnię. - Dbamy nie tylko o kierowców, ale również o pieszych i rowerzystów – mówi Andrzej Maciejewski, wiceszef GDDKiA

Dlatego budowane są także chodniki, zatoki autobusowe, doświetlane są przejścia dla pieszych, ustawiane są ogrodzenia w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, powstają drogi rowerowe. 

Tylko w 2009 r. drogowcy odnowili bądź przebudowali 1 tys. km dróg krajowych. Do 2013 r. inwestycje obejmą jeszcze 2,5 tys. km. 

W 2007 r. pilotażowa edycja programu realizowana była na drodze krajowej nr 8, najdłuższym i najniebezpieczniejszym szlaku drogowym w Polsce. Akcja doprowadziła do spadku liczby śmiertelnych ofiar wypadków na krajowej ósemce o 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r. Od 2008 r. działania prowadzone są na wszystkich drogach krajowych. Efektem realizacji programu jest spadek liczby ofiar śmiertelnych o 24 proc.