BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM)
Dla zapewnienia właściwego przeniesienia napędu oraz stabilności pojazdu w każdych warunkach drogowych, nowy model GS 450h zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, w którego skład wchodzi zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM). Na podstawie otrzymanych sygnałów z licznych czujników umieszczonych w pojeździe, układ VDIM porównuje zamiary kierowcy (takie jak kąt obrotu koła kierownicy, przyspieszanie, hamowanie oraz wybór trybu przełożenia) z aktualną trajektorią pojazdu (przechyły wzdłużne i poprzeczne nadwozia, przyspieszenie poprzeczne oraz prędkość kół pojazdu). Dzięki temu układ VDIM steruje dynamika pojazdu w czasie rzeczywistym zgodnie z wolą kierowcy.

Układ VDIM współpracuje z następującymi układami znajdującymi się na wyposażeniu nowego modelu GS 450h: układ elektronicznego sterowania hamulcami (ECB), układ przeciwblokujący kół (ABS), układ elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD), układ kontroli napędu (TRC), układ stabilizacji toru jazdy (VSC) oraz układ elektrycznego wspomagania kierownicy (EPS) z funkcją zmiennego przełożenia przekładni kierowniczej (VGRS). Dodatkowo układ VDIM współpracuje z układem elektronicznej modulacji charakterystyki zawieszenia, który zapobiega nadmiernym przechyłom nadwozia podczas jazdy po krętych drogach oraz w czasie hamowania awaryjnego.


Układ VDIM nie tylko zwiększa bezpieczeństwo czynne, ale również przyczynia się do zwiększenia osiągów pojazdu, sterując odpowiednio rozdziałem momentu obrotowego silnika elektrycznego oraz sterując pracą układu hamulcowego oraz układu kierowniczego.

Klasyczne układy bezpieczeństwa czynnego działały bezpośrednio po zredukowaniu osiagów pojazdu. Inaczej rzecz wygląda z nowym zintegrowanym układem stabilizacji ruchu pojazdu (VDIM), który działa zanim osiągi zostaną zmniejszone.

Kiedy samochód znajduje się na nawierzchni o zróżnicowanej przyczepności względem jednej i drugiej strony pojazdu, nagłe hamowanie może być przyczyną obrócenia pojazdu w kierunku wyższej przyczepności kół. Aby zminimalizować konieczność kontrowania kierownicą, układ stabilizacji ruchu pojazdu (VDIM) nie tylko steruje prędkością obrotową hamowanych kół niezależnie dla prawych i lewych kół pojazdu, ale również za pomocą funkcji zmiennego przełożenia przekładni kierowniczej (VGRS) odpowiednio do zaistniałej sytuacji skręca przednie koła pojazdu. Z podobną sytuacja mamy do czynienia podczas przyspieszania na nawierzchni o zróżnicowanej przyczepności, kiedy może dojść do obrócenia pojazdu w kierunku kół o mniejszej przyczepności. W takiej sytuacji układ VDIM również automatycznie skręci koła, tak, aby pojazd poruszała się wyznaczonym przez kierowcę torem jazdy.


Zintegrowany układ stabilizacji ruchu pojazdu (VDIM) współpracując z funkcją zmiennego przełożenia przekładni kierowniczej (VGRS) zapobiega wystąpieniu zjawisku nadsterowności. Na podstawie sygnału przesyłanego z czujników przyspieszenia poprzecznego, układ jest w stanie rozpoznać sytuację, w których może wystąpić zjawisko nadsterowności i przedwcześnie im zapobiega skręcając odpowiednio koła pojazdu. Jeśli jednak wystąpi zjawisko nadsterowności, wówczas zintegrowany układ stabilizacji ruchu pojazdy wspólnie z elektrycznym układem hamulcowym oraz układem hybrydowym przywróci stateczność pojazdu.

W skrajnych sytuacjach wystąpienia zjawiska nadsterowności pojazdu, układ zwiększy kąt skrętu kół pojazdu w kierunku przeciwnym do zakrętu oraz zwiększy moment napędowy, co ma na celu zwrócić uwagę kierowcy na zaistniałą sytuację. Jeśli to okaże się niewystarczające, układ VDIM natychmiast rozpocznie hamowanie z jednoczesną kontrolą przeniesienia napędu do czasu odzyskania stateczności pojazdu. Jeśli kierowca zareaguje zbyt gwałtownie i zbyt mocno skręci koło kierownicy w kierunku zewnętrznej strony pokonywanego zakrętu, układ VDIM współpracujący z funkcją zmiennego przełożenia przekładni kierowniczej elektrycznego wspomaganie (EPS), ograniczy skręt kół pojazdu odpowiednio do zaistniałej sytuacji.


W celu zapewnienia stabilności pojazdu, funkcja zmiennego przełożenia przekładni kierowniczej współpracująca z układem stabilizacji ruchu pojazdu, może skorygować o 3 stopnie kąt skrętu kół w stosunku do obrotu koła kierownicy wykonanego przez kierowcę.

Elektronicznie sterowany układ hamulcowy (ECB)
W porównaniu z w pełni hydraulicznym układem hamulcowym, wyrafinowany elektronicznie sterowany układ hamulcowy (ECB) ułatwia współpracę z innymi układami sterowania pracą układu hamulcowego. Na zwiększenie skuteczności hamowania, mają wpływ nowe okładziny cierne oraz większe przednie tarcze wentylowane o średnicy 432 mm i tylne tarcze wentylowane o średnicy 310 mm.

Dodatkowo, jeśli kierowca zdejmie nogę z pedału przyspieszenia, funkcja wstępnego przygotowania układu hamulcowego automatycznie dosunie elementy cierna do tarczy, aby maksymalnie skrócić czas reakcji układu hamulcowego.

Elektronicznie sterowany układ hamulcowy (ECB) nie tylko zwiększa skuteczność hamowania, ale także steruje funkcją hamowania odzyskowego, podczas którego doładowywany jest akumulator hybrydowy. Wówczas układ steruje właściwie hydraulicznym układem hamulcowym oraz generowanym napięciem podczas hamowania. Funkcja sterowania ciśnieniem w układzie hamulcowym rozdziela siłę hamowania pomiędzy układem hydraulicznym a generatorem. W zależności od stanu naładowania akumulatora hybrydowego, elektronicznie sterowany układ hamulcowy zmniejsza odpowiednio ciśnienie płynu hamulcowego w tylnych kołach na rzecz pracy generatora napędzanego właśnie przez tylne koła.


Wspomaganie ruszania na pochyłości
W celu zapobiegania cofaniu się pojazdu podczas ruszania na wzniesieniu, układ wspomagania ruszania na pochyłości, automatycznie zwiększy ciśnienie płynu hamulcowego we wszystkich czterech kołach na czas kiedy kierowca przenosi stopę z pedału hamulca na pedał przyspieszenia.

Inteligentny układ adaptacyjnej korekcji ustawienia reflektorów (I-AFS)
Model GS 450h wyposażono w nowy inteligentny układ adaptacyjnej korekcji ustawienia reflektorów, który oprócz poziomowania lamp ksenonowych, może również podnieść wiązkę światła o 15 stopni doświetlając pokonywany łuk drogi.

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPWS)
Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu wykrywa spadki ciśnienia powietrza w jednym lub kilku kołach i natychmiast o tym informuje kierowcę zapalając lampkę ostrzegawczą umieszczoną na zestawie wskaźników.


ZAPOBIEGANIE KOLIZJI

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)*
Nowy model GS 450h wyposażony został w układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), który może zapobiec czołowej kolizji rozpoznając przeszkodę, jednocześnie pomaga zmniejszyć obrażenia wynikłe podczas zderzenia. Układ PCS wyposażono w czujnik radarowy, który skanuje przestrzeń przed pojazdem o kącie 20 stopni w odległości do 150 m od pojazdu. W celu zapobiegnięciu kolizji, układ monitoruje prędkość pojazdu, kąt obrotu koła kierownicy oraz przyspieszenie poprzeczne pojazdu. Układ wczesnego reagowania jednocześnie z uruchomieniem układu wspomagania hamowania awaryjnego, który wytwarza maksymalna siłę hamowania podczas panicznego wciśnięcia pedału hamulca, dobiera wartość napięcia napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Dodatkowo, po przekroczeniu prędkości 15 km/h (9 mph), układ PCS w przypadku wykrycia nadsterowności lub podsterowności pojazdu oraz w czasie nagłego hamowania, automatycznie aktywuje przednie napinacze pasów bezpieczeństwa. Jednocześnie nowy układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) Lexusa reguluje w trybie automatycznym charakterystykę tłumienia zawieszenia, minimalizując przechył wzdłużny nadwozia podczas hamowania awaryjnego.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości (ACC)
Dopełnieniem układu wczesnego reagowania w nowym modelu GS 450h stanowi adaptacyjny układ kontroli prędkości (ACC). Układ ten wykorzystując czujnik radarowy umieszczony z przodu pojazdu, automatycznie ustala bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego. W momencie pojawienia się przeszkody, lub gdy pojazd poprzedzający zbliży się na niebezpieczną odległość, układ zmniejszy prędkość pojazdu. Gdy niebezpieczeństwo minie pojazd automatycznie powróci do ustawionej przez kierowcę prędkości jazdy.BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Struktura nadwozia
Nadwozie nowego modelu zostało zaprojektowane pod kątem zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przypadku czołowego zderzenia, bocznego zderzenia oraz zderzenia z przesunięciem osi (offset).

Liczne wzmocnienia struktury nadwozia mają zadanie rozproszenia jak największej energii zderzenia. Dla przykładu można tu podać obszerne wzmocnienia krzyżowe wykonane ze stali wysokowytrzymałej znacznie usztywniające szkielet struktury nadwozia.

W celu zmniejszenia skutków zderzenia czołowego, tylne mocowanie silnika powoduje przesuniecie całego układu napędowego pod podłogę samochodu. Dzięki temu udało się zmniejszyć urazy nóg, kolan i stóp kierowcy oraz pasażera siedzącego z przodu.

Układ poduszek powietrznych
Nowy model GS 450h oferuje najszerszy pakiet poduszek powietrznych w swojej klasie. Poza dwiema dwustopniowymi poduszkami czołowymi, po raz pierwszy na świecie wyposażono pojazd segmentu E w dwie poduszki kolanowe dla kierowcy i pasażera siedzącego z przodu. Jednocześnie można wybrać pakiet kurtyn powietrznych, bocznych poduszek powietrznych oraz tylnych poduszek powietrznych. W celu zapewnienia właściwej ochrony pasażerów we wszystkich drzwiach umieszczono oddzielne czujniki wykrywające silę zderzenia bocznego.

Uzupełnieniem układu poduszek powietrznych stanowią napinacze pasów bezpieczeństwa dla czworga pasażerów.