Zgodnie z nową ustawą o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.), która wejdzie w życie 19 stycznia 2013 r., kierowcy, których liczba punktów karnych zbliża się do 24, nie będą już mogli uzyskać anulowania 6 punktów poprzez udział w szkoleniu. Po 19 stycznia przekroczenie 24 punktów karnych w ciągu roku będzie skutkowało wezwaniem do przejścia kursu reedukacyjnego zamiast powtórnego skierowania na egzamin. Nowych kierowców będących na dwuletnim okresie próbnym skierowanie na kurs czeka już po drugim wykroczeniu.

Misja WORD-ów

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w projekcie rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego określiło jego program i cenę. W porównaniu do obowiązujących szkoleń będzie drożej (podwyżka z 250–300 do 500 zł) i dłużej, bo zajęcia zamiast jednego dnia zajmą cztery (28 godzin zajęć). Poza tym obecnie udział w takim szkoleniu jest dobrowolny, a kurs reedukacyjny będzie obowiązywał każdego kierowcę, który przekroczył limit punktów. Na ukończenie kursu będzie miesiąc.

Projekty rozporządzeń w uzgodnieniach