Mogą to zrobić również drogą elektroniczną, o ile urząd gminy lub miasta oferuje taką usługę na platformie ePUAP. Wzór takiej e-deklaracji ogłosił minister finansów w rozporządzeniu z 27 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 137).