"Teraz każdy użytkownik takich urządzeń po zainstalowaniu aplikacji zostanie ostrzeżony o zagrożeniu burzami, gradobiciem i innymi zjawiskami stwarzającymi zagrożenie na terenie województwa" - powiedział zastępca dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Waldemar Kaak.

eLubuskie to bezpłatna aplikacja urzędu wojewódzkiego. Za pomocą interaktywnych rozwiązań prezentuje zagrożenia przeciwpowodziowe oraz informacje meteorologiczne. Dzięki niej można także sprawdzić informacje drogowe z regionu. Wszystkie informacje są aktualizowane na bieżąco. Dla ułatwienia przewidziano opcję zapisu domyślnej lokalizacji.

Aplikacja eLubuskie jest dostępna dla systemów Android, iOS oraz WindowsPhone. Można ją pobrać m.in. z oficjalnej strony urzędu: www.lubuskie.uw.gov.pl