To wnioski z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z opracowania wynika, że gdyby wytypować tylko drogi w stanie krytycznym, to trzeba by wyrównać i wylać nowy asfalt na 2 tys. km. Wzmocnienia wymaga 700 km dróg, a 500 km – zabiegów powierzchniowych.

Wśród 11 tys. dróg, których stan raport określa jako dobry, są nowo wybudowane autostra zecięciu wstęgi, gdy w grę zaczyna wchodzić utrzymanie drogi. Szef GDDKiA Lech Witecki powiedział DGP, że tę usługę agencja będzie zlecać w ramach outsourcingu firmom zewnętrznym. Wartość tego rynku branża ocenia na 1,5 mld zł rocznie.