Obowiązuje już rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Przed tunelem dłuższym niż 500 m kierowca zostanie poinformowany o jego rzeczywistej długości tabliczką T-1b. Zaś w tunelu o długości przekraczającej 3000 m tabliczki takie zobaczymy co 1000 m jako oddzielny znak, pokazujący odległość do wyjazdu na zewnątrz.

W tunelach ustawiany będzie również nowy znak drogowy D-50 "zatoka". Poinformuje on o położeniu zatoki, w której w przypadku awarii auta (tylko!) można zatrzymać samochód nie tarasując przejazdu innym uczestnikom ruchu.

W zatoce mogą być umieszczane telefony alarmowe i gaśnice, o tym powie umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka nowego wzoru T-33.

Ważne - tabliczka T-32 może wskazywać minimalny odstęp od pojazdu jadącego przed nami.

Jeszcze jedna nowość w oznakowaniu tuneli dotyczy wyłącznie kierowców zawodowych. Chodzi o tabliczkę T-31 zakładaną pod znakiem B-13a "zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi" lub znakiem C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi".

Przewożący niebezpieczne ładunki odczyta z niej kategorię tunelu i dzięki temu wcześniej zdecyduje, czy może dalej jechać w jego kierunku, czy też musi kierować się na objazd.

Nowością jest znak F-2a czyli "granica państwa". Zobaczymy go podróżując drogami przecinającymi granicę Polski (zachodnią i południową) z innymi państwami Unii. W zamian zniknie istniejący wcześniej znak i F-2 "przekraczanie granicy zabronione".

Rozporządzenie wprowadziło do przepisów znak to D-51 "automatyczna kontrola prędkości", informujący o fotoradarach. Żadna to jednak nowość bowiem kierowcy znają go już dobrze z polskich dróg…

Ważna informacja dla zdających egzamin na prawo jazdy - określenie "materiały niebezpieczne" zastąpiono nazwą "towary niebezpieczne".

>>>Nagi biust przy drodze

Teraz z innej beczki. Na filmie zobaczycie jaki sposób na piracką jazdę znalazły władze Danii. Tam, gdzie kierowcy pędzą szybciej niż można, rozstawili żywe i atrakcyjne ograniczenia prędkości. Te urocze dziewczyny występują… topless.