Jak tłumaczy Guenter Geyer, prezes VIG, dzięki połączeniu działalność grupy na "polskim rynku będzie bardziej spoista". Po połączeniu oba towarzystwa będą działać pod marką InterRisk, co ujednolici wizerunek grupy i przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności marki.

Fuzja może mieć drugie dno. Według pojawiających się od kilku tygodni pogłosek połączenie może być związane z nabyciem przez VIG trzeciego ubezpieczyciela na polskim rynku – Warty. VIG dwa tygodnie temu zaś poinformował, że jest zainteresowany zakupem tej spółki.