W nowym rozporządzeniu sprecyzowano nie tylko wymiary pojazdów. Zadbano również o kierowcę i przewożone osoby.

Elementy konstrukcji i zabudowy wnętrza pojazdu nie mogą mieć ostrych krawędzi, a urządzenia, takie jak np. prędkościomierz, muszą być umieszczone w polu widzenia kierowcy. Szyby w razie rozbicia nie mogą dawać ostrych odprysków.

Takie regulacje wprowadza rozporządzenie ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, finansów oraz sprawiedliwości z 2 sierpnia 2011 r., opublikowane w Dz.U. nr 165, poz. 992, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 26 sierpnia 2011 r.