Czytelnik został przyłapany przez policję na jeździe rowerem, gdy miał 1,1 promila alkoholu we krwi.

– Zostało mi za to odebrane prawo jazdy i dostałem 1 rok zakazu prowadzenia samochodów. Czy koniecznie trzeba odbierać w takich przypadkach prawo jazdy – pyta pan Mirosław z województwa świętokrzyskiego.

Tak. Niebawem sytuacja jednak ulegnie zmianie. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 maja 2009 r. (S 2/09) wskazał na konieczność zmiany przepisów określających zakres karania nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych (m.in. rowerów i wozów konnych). Zwrócił on uwagę na budzące wątpliwości orzekanie w stosunku do takich osób także obligatoryjnego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszystkich lub określonego rodzaju pojazdów mechanicznych. Tymczasem orzeczony środek powinien dotyczyć przede wszystkim pojazdu, którym poruszał się oskarżony o popełnienie czynu z art. 178a par. 2 kodeksu karnego (prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub odurzenia narkotykiem po drodze publicznej, w strefie ruchu lub strefie zamieszkania).

Na skutek interwencji Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca znowelizował art. 42 par. 2 kodeksu karnego. Zgodnie z jego nowym brzmieniem sąd ma obowiązek orzekać zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca spowodowanej przez siebie katastrofy drogowej lub wypadku. Wykreślenie z przepisu słowa „mechanicznych” będzie dawało sądom możliwość ograniczenia orzekanego środka karnego jedynie do zakazu prowadzenia rowerów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ważne!

Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność zmiany przepisów określających zakres karania nietrzeźwych kierowców pojazdów niemechanicznych

Podstawa

Art. 1 ustawy z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny.