Celem ogólnopolskiego programu ważenia samochodów ciężarowych korzystających z sieci dróg krajowych jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrona stanu technicznego dróg krajowych i wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym. Program będzie wprowadzany do 2015 roku.

GDDKiA powołuje się na dane, że samochód, który przekroczył dwukrotnie dopuszczalną masę, przy jednorazowym przejeździe zużywa drogę tak, jak 2,5 miliona samochodów osobowych. Dlatego zarówno na istniejących drogach krajowych, jak i na tych mających dopiero powstać, zostanie utworzonych ok. 300 punktów tzw. preselekcyjnej kontroli pojazdów. Ciężarówki będą tam ważone i mierzone, a inspektorzy sprawdzą, czy pojazdy nie przekraczają dozwolonych prawem rozmiarów.

Generalna Dyrekcja ocenia, że dzięki temu wpływy do budżetu państwa z tytułu kar dla nieuczciwych przewoźników wzrosną z 9 do 40 mln zł rocznie. Zapowiada także, że w przyszłości ma także zostać uproszczony system egzekucji kar, a pozyskane w ten sposób pieniądze mają być przeznaczone na remonty i utrzymanie dróg.

Łączna długość dróg krajowych przekracza 18 tys. km. Są one własnością Skarbu Państwa i stanowią ok. 5 proc. całej sieci dróg w Polsce.