W porównaniu z pierwszą połową 2007 roku poprawiła się jakość sprzedawanej benzyny - 5,36 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok temu było to 6,29 proc.). Tak wynika z najnowszego raportu Inspekcji Handlowej, specjaliści ujawnili podsumowanie badań prowadzonych do stycznia do końca czerwca 2008 roku.

Nie mamy dobrych wiadomości dla kierowców jeżdżących samochodami z silnikami Diesla. Znacznie pogorszyła się jakość oleju napędowego - 7,03 proc. próbek nie odpowiadało wymaganiom. To niemal o 6 proc. więcej niż przed rokiem.

Najwięcej odstępstw od jakości sprzedawanych paliw inspektorzy wykryli w województwie świętokrzyskim (13,95 proc. "złych fiolek"), mazowieckim (12,5 proc.) i lubuskim (10,94 proc.). Najlepiej było w woj. opolskim - wszystkie przebadane próbki benzyny i oleju napędowego spełniały wymagane normy.

W większości przypadków - niemal 90 proc. - wymagań nie spełniał tylko jeden parametr badanego paliwa. Najczęściej była to temperatura zapłonu - zbyt wysoka powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost szkodliwości spalin dla środowiska. Za niska stwarza niebezpieczeństwo wybuchu.

Inspekcja Handlowa skontrolowała także jakości gazu LPG. Ze zbadanych 343 stacji niemal 5 proc. z nich oferowało kierowcom gaz niespełniający wymagań jakościowych.Objaśnienia symboliki literowej w podlinkowanej tabeli "stacje paliw":

D - oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone

VP - Prężność par, DVPE

TZ - temperatura zapłonu

Woda - zawartość wody

S - zawartość siarki

Sf-FBP - temperatura końca destylacji

RON - badawcza liczba oktanowa RON

Sf-95% - skład frakcyjny 95%(V/V) destyluje do temperatury

Objaśnienia symboliki literowej w podlinkowanej tabeli "stacje LPG":

D - oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone

Cu - badanie działania korodującego

S - zawartość siarki

Twpp - temperatura, w której względna prężność par jest większa niż 150 stopni C

Zapach

MON - motorowa liczba oktanowa

W tabelach, obok wyżej wymienionych symboli, podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.