Wioska Dziecięca SOS to otwarte osiedle 14 domków jednorodzinnych. W 4 Wioskach Dziecięcych SOS w Polsce mieszka ponad 50 rodzin zastępczych. Każda z nich to mama zastępcza lub rodzice zastępczy i 6-8 dzieci. Dzieci znajdują tu miłość i wsparcie zastępczych rodziców, szacunek, stabilizację, bezpieczeństwo i troskę.

Zostając Złotym Przyjacielem Wioski Dziecięcej SOS firma Mitsubishi zapewnia fundusze potrzebne na pokrycie rocznych kosztów rodziny opiekującej się siedmiorgiem dzieci. Pieniądze przeznaczone są na wydatki na żywność, ubrania, szkołę, środki czystości, kieszonkowe i inne koszty, takie, jak bilety do kina czy potrzebny sprzęt i zabawki.

Wsparcie finansowe wiosek pomaga jednocześnie odbudować zaufanie dzieci do świata dorosłych, polepsza los tych dzieci i warunki, w których się wychowują, zwiększając ich szanse na to, że wyrosną na samodzielnych, radzących sobie w życiu dorosłych.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce od ponad 20 lat opiekuje się osieroconymi dziećmi w Polsce. Jest ono częścią międzynarodowej organizacji SOS Kinderdorf International, która działa w 132 krajach świata, na wszystkich kontynentach, od ponad 50 lat. O działalności SOS Kinderdorf International można przeczytać na stronie www.sos-childrensvillages.org