Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował wyniki z kontroli ponad 1500 stacji paliwowych jaką Inspekcja Handlowa przeprowadziła od 15 stycznia do 30 listopada 2009 r. Niedawno opublikowaliśmy listę skontrolowanych stacji.

>>>Uważaj! Tu wykryto paliwo złej jakości

Dziś na pytania dziennika.pl dotyczące wyników kontroli odpowiada Katarzyna Bereza z biura prasowego UOKiK…

Jak jest z jakością paliw sprzedawanych na polskich stacjach?

W 2009 r. w trakcie kontroli wylosowanych stacji paliw stwierdzono, że 3,22 proc. próbek paliw ciekłych (benzyn i oleju napędowego) z pobranych 746 próbek nie spełniało wymagań jakościowych. W trakcie pozostałych kontroli stacji paliw, które zostały wybrane na podstawie skarg, informacji z policji czy też negatywnych wyników poprzednich kontroli stwierdzono, że 4,85 proc. próbek paliw ciekłych (benzyn i oleju napędowego) z 1506 pobranych nie spełniało wymagań jakościowych.

Dla lepszego oglądu sprawy powyższe dane warto zestawić ze statystykami z 2008 roku. Wówczas w trakcie kontroli stacji, które zostały wybrane losowo, stwierdzono, że 4,20 proc. próbek z 738 nie spełniało wymagań jakościowych. W trakcie pozostałych kontroli stacji, które zostały wybrane na podstawie skarg, informacji z policji czy też negatywnych wyników poprzednich kontroli stwierdzono, że 6,18 proc. próbek z 2089 pobranych nie spełniało wymagań jakościowych. Porównując te wyniki można więc stwierdzić, że jakość paliw ciekłych uległa poprawie.

Jeśli chodzi o jakość gazu skroplonego LPG to wyniki prezentują się następująco:

- w 2009 r. skontrolowano 839 stacji, w których stwierdzono 1,31 proc. nieprawidłowości,

- w 2008 r. natomiast skontrolowano 1360 stacji, w których stwierdzono 4,8 proc. nieprawidłowości

Podobnie więc jak w przypadku paliw ciekłych, jakość gazu LPG uległa poprawie w porównaniu z 2008 rokiem.

W których województwach było najwięcej uwag do jakości, a w których kontrolerzy nie mieli zastrzeżeń?

Odnosząc się do jakości paliw ciekłych, w 2009 r. najwięcej nieprawidłowości odnotowano w województwach: zachodniopomorskim, śląskim, lubuskim i lubelskim. Najmniej w podlaskim wielkopolskim i podkarpackim.

Odnosząc się do jakości gazu skroplonego LPG - nieprawidłowości odnotowano w województwie: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, lubuskim, pomorskim.

Z 1527 stacji skontrolowanych w 2009 r. - 6,4 proc. stacji oferowało paliwa ciekłe niewłaściwej jakości. Z 839 stacji skontrolowanych w 2009 r. - 1,3 proc. stacji oferowało gaz LPG niewłaściwej jakości.

Jakie parametry (paliw płynnych i LPG) nie spełniały wymagań? Czym to grozi dla użytkowników aut?

Jeśli chodzi o parametry jakie najczęściej były przekraczane w 2009 r. to:

- w paliwach ciekłych - w oleju napędowym - temperatura zapłonu (wzrost zagrożenia pożarowego związanego z eksploatacją paliwa), zawartość siarki (degradacja katalizatora, zwiększone oddziaływanie korozyjne), w benzynach - skład frakcyjny, prężność par (niewłaściwy rozruch silnika, zaburzenia w prawidłowej pracy, zwiększone zużycie paliwa, niewłaściwy przebieg procesu spalania), MON, RON (obniżenie parametrów użytkowych silnika, spadek mocy, uszkodzenie silnika, wzrost zużycia paliwa),

- w gazie LPG - badanie działania korodującego na miedzi (uszkodzenia na skutek korozji elementów silnika, szybsze zużywanie się elementów silnika) i zawartość siarki.

W 2009 r. w trakcie kontroli pobrano też 18 próbek biopaliw ciekłych (B20 i B100), z których 6 nie spełniało wymagań jakościowych, co stanowi 33,3 proc. nieprawidłowości. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wynik ten jest spowodowany niewielką ilością pobranych prób (wylosowanych stacji do kontroli było ponad 100, jednakże pobrać udało się jedynie 18), co z kolei wynika z braku dostępności biopaliw ciekłych na stacjach.