Przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego twierdzą, że około 70 proc. ankietowanych Polaków jest zainteresowanych działaniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Zdecydowana większość jest za zaostrzeniem kar za łamanie przepisów, zwłaszcza za jazdę pod wpływem alkoholu.