Rzecznik policji Mariusz Sokołowski przypomina, że do szkół idą dziś już sześciolatki, a tak małe dzieci nie zawsze dobrze potrafią ocenić sytuację na drodze. Dlatego w pobliżu szkół trzeba się spodziewać policji i straży miejskiej.

Sokołowski podkreśla, że wiele dzieci ma problemy z prawidłową oceną sytuacji na drodze i zajęte rozmową z rówieśnikami może wejść na jezdnię nawet na czerwonym świetle

We wrześniu policja przeprowadza wiele spotkań i rozmów w szkołach na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Policjanci apelują, aby rodzice przeszli z dziećmi drogę do szkoły i nauczyli je na które elementy należy zwrócić szczególną uwagę.