Obowiązek poinformowania, kto zasiadał za kierownicą samochodu, został wprowadzony po to, by zapewnić funkcjonariuszom szybkie działanie w sprawach dotyczących wykroczeń drogowych. Chodzi między innymi o przypadki przekraczania prędkości ujawnianie przez fotoradary. W efekcie właściciel pojazdu ma obowiązek wskazać osobę, która prowadziła auto w danym momencie, i która została uwieczniona na zdjęciu.

Pytanie prawne w sprawie tej regulacji zgłosił wydział karny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód.

W opinii sądu, przepis ten godzi w zasadę demokratycznego państwa prawnego i zasadę zaufania do państwa i prawa poprzez nadmiernie represyjną sankcję. Narusza też wymóg zachowania przez ustawodawcę proporcjonalności i adekwatności sankcji za czyn.