W porównaniu z 2011 r. liczba skarg zwiększyła się o 6,4 proc. W 2012 r. w sumie złożono ich prawie 15,3 tys.

Wśród dziesięciu towarzystw o największym udziale w rynku klienci relatywnie najrzadziej skarżyli się na Ergo Hestię, a najczęściej na inną firmę z tej grupy kapitałowej – Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe.