To jeden z największych projektów drogowych w Europie realizowanych przez jednego wykonawcę budowlanego. Strabag utrzymał ekspresowe tempo prac nawet pomimo niesprzyjających okoliczności. Jedną z nich była zła struktura geologiczna na 10-kilometrowym odcinku trasy. Wykonawca musiał wzmocnić grunt na głębokości nawet do 20 metrów. Wybór betonowej technologii układania nawierzchni był nowatorski. Takich dróg jest w Polsce niewiele. Stowarzyszenie Producentów Cementu wyliczyło, że w sumie w całym kraju są tyko 24 odcinki takich tras. Po analizach na A2 zdecydowano się jednak wykorzystać po raz pierwszy w Polsce tzw. washbeton.

O wyborze tej technologii zadecydowała trwałość oraz jakość dostarczanego produktu. Takie drogi znane są z wysokiego bezpieczeństwa. Nawierzchnia betonowa o odsłoniętym kruszywie zapewnia lepszą przyczepność kół pojazdu i lepsze właściwości przeciwpoślizgowe. Tego typu nawierzchnie są w tej chwili najnowocześniejszym rozwiązaniem w technologii budowy nawierzchni betonowych. Jednocześnie wymagają od wykonawców przestrzegania wysokiego reżimu technologicznego, bo niewielki błąd w trakcie układania betonu może oznaczać kosztowne poprawki.

Wybierając beton, polski koncesjonariusz poszedł w ślady większości krajów Europy Zachodniej, które przy budowie dróg również chętnie korzystają z tej technologii. W Niemczech już blisko 40 proc. sieci autostrad i 20 proc. dróg lokalnych wykonane zostało tą metodą. Z naszych zachodnich sąsiadów przykład chętnie biorą Czesi, którzy 65 proc. nowych autostrad budują przy wykorzystaniu betonowych nawierzchni. Z kolei w Austrii i w Wielkiej Brytanii udział dróg betonowych stanowi już ok. 50 proc. wszystkich tras. W Belgii także powoli zaczynają one spychać na dalszy plan tradycyjne nawierzchnie asfaltowe. W tej technologii powstaje tam już 60 proc. dróg lokalnych. W sumie od 3 do 6 proc. sieci drogowych na świecie wybudowano z betonu.

Polskim kierowcom powinna się spodobać inna charakterystyczna cecha betonowej drogi: brak kolein. Takie nawierzchnie są jasne i dobrze widoczne nawet podczas jazdy w złych warunkach atmosferycznych. Na poziom bezpieczeństwa wpływa także duża przyczepność – według niemieckich badań wskaźnik wypadkowości na autostradach betonowych jest o ok. 32 proc. niższy niż w przypadku nawierzchni asfaltowych.

Obok wyjątkowej technologii i rekordowego tempa wykonania ponad 105-kilometrowy odcinek A2 do Świecka wyróżnia się jeszcze jednym. Trasa może bowiem pretendować do tytułu najbardziej ekologicznej inwestycji infrastrukturalnej w Unii Europejskiej. Ochrona środowiska pochłonęła kilkanaście procent budżetu inwestycji. Powód – 85 proc. trasy łączącej Polskę z Europą Zachodnią przebiega przez tereny leśne, w tym obszary chronione Natura 2000.

Nowy, przyczepny waschbeton

Przy budowie odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl – Świecko po raz pierwszy w Polsce zastosowano nawierzchnię betonową o tzw. odsłoniętym kruszywie. Technologia wykonania tej nawierzchni polega na nadaniu wierzchniej warstwie betonu (po której odbywa się ruch pojazdów) specjalnej, szorstkiej tekstury poprzez usunięcie w sposób mechaniczny części zaczynu cementowego i odsłonięcie kruszywa na powierzchni betonu. Nawierzchnia wykonana w technologii waschbeton jest układana w dwóch warstwach z różnych mieszanek betonowych, w technologii „mokre na mokre”. Konstrukcja nawierzchni składa się z podbudowy o grubości 20 cm z chudego betonu, pod nią kładziona jest warstwa mrozoochronna o grubości 32 cm. Przed rozpoczęciem układania płyty betonowej, układana i umacniana jest geowłóknina, która działa jako warstwa oddzielająca i odwadniająca. Sama nawierzchnia z płyty betonowej składa się z 23 centymetrowej dolnej warstwy betonu oraz 5 centymetrowej górnej warstwy betonu.

partner opracowania